Ubezpieczenia rolne

Oferujemy kompleksową ofertę ubezpieczeń zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Zapewnienie bezpieczeństwa upraw, zbiorów, zwierząt hodowlanych, ale i zabudowań czy maszyn to wyznacznik nowoczesnego rolnika, który w sposób przemyślany dba zarówno o swoje gospodarstwo jak i rodzinę. Ubezpieczenia rolne to bowiem po prostu bezpieczna przyszłość finansowa, stabilizacja i komfort bezpiecznego jutra.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników przygotowaliśmy ofertę obowiązkowych ubezpieczeń rolnych.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.
Wybierając naszą ofertę, otrzymują Państwo gwarancję, że zakresem ubezpieczenia objęta zostanie:

  • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w Waszym posiadaniu i użytkowanych w związku posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo przygotowaliśmy  ofertę dobrowolnych ubezpieczeń rolnych. W ramach tej ofert ubezpieczeniem mogą być objęte:

  • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
  • pojazdy wolnobieżne i maszyny,
  • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
  • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Twojego gospodarstwa, już dziś skontaktuj się z nami aby zabezpieczyć swoje gospodarstwo i rodzinę, doradzimy i pomożemy zawrzeć najkorzystniejsze ubezpieczenie.

Zapytaj bezpłatnie o Twoją składkę. Zachęcamy do kontaktu.