Na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, które – choć nie uchroni przed nieprzewidzianym zdarzeniami życiowymi – zapewni finansowe wsparcie rodzinie ubezpieczonego. W ramach ubezpieczeń życiowych proponujemy ochronę od śmierci z każdej przyczyny z możliwością rozszerzenia o dodatkowe klauzule.

życie

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie na życie obejmuje swoim zakresem m.in. zabezpieczenie kredytu (hipotecznego lub gotówkowego) oraz innych zobowiązań finansowych, które dotyczą majątku osobistego, jak też i Ubezpieczenie na życie może być stosowane nie tylko w przypadku klientów indywidualnych, ale również klientów biznesowych. Jeśli więc martwisz się stałymi kosztami, których rodzina nie mogłaby pokryć, taka polisa to doskonały wybór.

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów. Ubezpieczenie może mieć formę bezimienną (nie wymienia się z imienia i nazwiska członków ubezpieczonej grupy) lub imienną. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.

W ofercie indywidualnych ubezpieczeń na  życie posiadamy zarówno ubezpieczenia ochronne, które zapewniają wsparcie finansowe osobie ubezpieczonej, jak i jej najbliższym na okoliczność nieszczęśliwego wypadku, choroby , a także śmierci oraz ubezpieczenia oszczędnościowe, pomagające przy okazji zgromadzić gwarantowany kapitał na przyszłość. Stanowią idealne rozwiązanie w przypadku posiadania zobowiązań finansowych, bo dają pewność, że konieczność ich spłaty nie pozostawi rodziny bez środków do życia. Ubezpieczenie może mieć także formę oszczędzania – na przykład na studia dla dziecka lub zapewnienie mu środków na dobry start w dorosłe życie. Doceniają je także przedsiębiorcy, szukający zabezpieczenia dla swoich wspólników.

Polisa dostosowana do indywidualnych potrzeb

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy człowiek jest inny i każdy zmaga się z inną sytuacją życiową. Dlatego nie ograniczamy się do oferowania schematycznych i uniwersalnych rozwiązań. Proponujemy dedykowane polisy, dokładnie poznając potrzeby klientów. Ubezpieczenie na życie może zostać zawarte na czas określony, jak i bezterminowo. Przez cały czas jego trwania możesz decydować o wysokości zabezpieczenia i dobrowolnie je zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji życiowej. Jego zakres można zwiększać lub zmniejszać, np. gdy spłacisz kredyt mieszkaniowy, wartość ubezpieczenia może zostać zredukowana.

Rodzaj polisy może być powiązany z zabezpieczeniem całego majątku, jak i koncentrować się na regularnym oszczędzaniu pieniędzy. Dostępnych jest wiele wariantów, które zapewnią środki m.in. na edukację dzieci i zabezpieczą przed utratą funduszu związanego z kształceniem. Jeśli chcesz poznać szczegóły dostępnych polis, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Ważna wiadomość: Świadczenie z polisy na życie nie podlega podatkowi spadkowemu ani dochodowemu.